بخش اول دورۀ قاجاریه
علل انحراف در نهضت
افکار انحرافی تقی زاده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

افکار انحرافی تقی زاده

افکار انحرافی تقی زاده

‏آن گوینده شان، که خدا رحمتش کند حالا فوت شده است گفته بود که‏‎ ‎‏ما همه چیزمان باید انگلیسی باشد! یکی از معاریف اینها ‏‏[‏‏می گوید‏‏]‏‎ ‎‏که ما همه چیزمان باید انگلیسی باشد اینطور محتوا را از دست داده‏‎ ‎‏بود و میان تهی شده بود.(112)‏

9 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏شما اگر شنیده باشید یکی از این گویندگانی که یک وقت هم در سنا‏‎ ‎‏بود، شاید هم یک وقتی رئیس سنا‏‎[1]‎‏ بود، حالا من یادم نیست، این یک‏‎ ‎‏آدم معروفی است در صدر مشروطیت، تا حالا هم، تا وقتی که مُرد هم‏‎ ‎


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 58

‏جزء معاریف بود، این گفته بود که ما هیچ چیزمان درست نمی شود،‏‎ ‎‏الاّ همه چیزمان انگلیسی باشد. تا ما همه چیزمان را به فرم انگلستان‏‎ ‎‏درست نکنیم، درست نمی شود! حالا یا این آدم این قدر بیشعور بوده‏‎ ‎‏است که این تبلیغاتی که کردند در مغزش وارد شده است و اعتقادش‏‎ ‎‏این معنا بوده است. یا اینکه این هم از وابستگان به انگلستان بوده‏‎ ‎‏است، می خواسته است این حرفها را جزء تبلیغاتی که می کنند این هم‏‎ ‎‏جزء تبلیغاتش باشد.(113)‏

14 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏از گویندگان سابق ـ که حالا مرده است، و آن وقت یا بعضی وقتها‏‎ ‎‏رئیس مجلس بود یا در مجلس سنا بود ـ گفته بود که ما اصلش باید ‏‎ ‎‏همه چیزمان را انگلیسی کنیم. آن از خدمتگزارهای انگلیس بود.(114)‏

11 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏امثال «تقی زاده» که در این ایران یک وقتی قدرت داشته اند، تقی زاده‏‎ ‎‏گفته بود که ما باید سرتاپامان انگلیسی باشد یا فرنگی باشد و باید‏‎ ‎‏اینطور باشیم تا اینکه آدم بشویم. آدم بودن را به کلاه و کفش و لباس و‏‎ ‎‏بزک و امثال ذلک می دانستند.(115)‏

17 / 12 / 60

*  *  *

‏ ‏


کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 59

 

کتابتاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)صفحه 60

  • - منظور، سیدحسن تقی زاده است. وی در سال 1295 قمری در تبریز متولد شد و در آغاز فعالیت مشروطه خواهی در ایران به نهضت پیوست و در اولین دوره مجلس شورای ملی از تبریز به وکالت مجلس برگزیده شد و در دوره دوم مجلس، لیدر فرقه دموکرات گردید. بعد به اروپا رفت و در آنجا روزنامه کاوه را منتشر نمود که در آن تفکر غربگرایی را القا می نمود. وی در دورۀ رضاخان پستهای مهمی چون، وزیر مختار ایران در لندن، و وزارت طرق و شوارع و دارایی را عهده دار بود. تقی زاده در سال 1329 شمسی، هنگام تشکیل مجلس سنا، به عضویت آن مجلس انتخاب شد و چهار دوره ریاست آن را به عهده داشت و در سال 1348 فوت نمود.