اسدالله تجریشی
شکنجه آریا مهری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - گروه تاریخ (تدوینگر)

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شکنجه آریا مهری

‏یکی از مأموران صلیب سرخ جوان 25 ساله آلمانی بود که به صحبتهای‏‎ ‎‏زندانیها به دقت گوش می داد.‏

‏یکی از زندانیها برای جوان آلمانی تعریف می کرد : من را آوردند و‏‎ ‎‏روی تخت خواباندند. یک کلاهک فلزی روی سرم گذاشتند. هر چه داد‏‎ ‎‏می زدم صدا توی گوشم می پیچید و چشمهایم می خواست پاره شود. بعد‏‎ ‎‏برق ضعیف شده را به بدنم وصل کردند وبا کابل به جانم افتادند. من‏‎ ‎‏طلب آب می کردم. ولی به من آب نمی دادند. آخر بار، منوچهری‏‏ آمد و‏‎ ‎‏گفت : چرا به این بیچاره آب نمی دهید؟ من را باز کردند و بردند جلوی‏‎ ‎‏دستشویی خواباندند. فکر کردم می خواهند به من آب بدهند. ولی‏‎ ‎‏منوچهری شرشر ادرار کرد توی دهن من. از بس تشنه بودم، با حرص و‏‎ ‎‏ولع همین طور قلپ قلپ می خوردم . حسین شریعتمداری‏‏ هم داشت‏‎ ‎

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 104

‏ترجمه می کرد. دیدم این جوان آلمانی نتوانست خودش را نگه دارد،‏‎ ‎‏اشکش هُری ریخت پایین. بعد رو کرد به حسین و گفت : من زندانهای‏‎ ‎‏فلسطین، ویتنام و... را دیده ام. ولی این نوع شکنجه در تاریخ باید به نام‏‎ ‎‏شکنجهِ آریا مهری ثبت و ضبط شود که عوض آب در دهان ادرار‏‎ ‎‏می کنند. طوری شده بود که نتوانست احساسات خودش را نگه دارد.‏‎ ‎‏همین طور از چشمهایش اشک می ریخت.‏

 

کتابخاطرات اسدالله تجریشیصفحه 105