بخش دوم: شرح حال خاندان ما
فصل سوم: فرزندان آیت الله‌ سید مصطفی موسوی
نحوۀ گذران معیشت در اصفهان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نحوۀ گذران معیشت در اصفهان

‏ ‏

‏من سید مرتضی خمینی نزد مرحوم حاج میرزا نجفی عمه زاده و شوهر همشیره شرایع‏‎ ‎‏در اصفهان می خواندم گویا چهار نفر بودیم من و اخوی مرحوم هندی و برادر مرحوم‏‎ ‎‏آقای نجفی به نام میرزا علی محمد که بعداً امام جمعه شد، شاید یک نوکر هم داشتیم و‏‎ ‎‏مرحوم آقا نجفی استاد ما با قرار مضاربه که با سبزی فروش گذاشته بود و یک تومان‏‎ ‎‏سرمایه داده بود و شریک شد. همه روزه سبزی و حتی گاهی کدو هم بابت درآمد‏‎ ‎‏مضاربه برای ما چهار ـ پنج نفر می داد. در مدت چهل روز از یخچال برای ما چهار ـ پنج‏‎ ‎‏نفر یخ بلوری به مدرسۀ ملا عبدالله اصفهان می آوردند ماهی پانزده شاهی و چهل روز‏‎ ‎‏یک قران می شد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 106