بخش سوم: ظهور حکومت پهلوی در ایران
فصل اول: دورۀ حکومت رضاخان (پهلوی اول)
اوضاع اجتماعی، سیاسی ایران در آستانه حکومت رضاخان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اوضاع اجتماعی، سیاسی ایران در آستانه حکومت رضاخان

‏ ‏

‏اوائل حکومت رضاخان حکام، معمولاً سوار و تفنگچی و فراش و فراش باشی و چوب و‏‎ ‎‏فلک و ترکه، و بعضی شاید میرغضب هم داشتند. و مخصوصاً بختیاریها دستور قتل‏‎ ‎‏و غارت هم می دادند به تفاوت اخلاق و رفتار رؤسا، و دلیلی هم اقامه می کردند‏‎ ‎‏از قرآن مجید؛ القارعة مالقارعة یعنی غارت دستور قرآن است القارعة ماالقارعة تبدیل به‏‎ ‎‏غارت شده بود و با امیر مفخم که در حوزه لرها خودش اعلام کرده بود‏‎ ‎‏سوارهای بختیاری (لر) نباید به منزل مردم بریزند و بروند موافق نبودند و‏‎ ‎‏بعضی ها می گفتند در حکم امیر مفخم اسمی از سوارهای امیر جنگ یا سردار ظفر‏‎ ‎‏نبرده بنابراین حکم ایشان ما را شامل نمی شود و می رفتند و می بردند می خوردند و‏‎ ‎‏می زدند و مردم چاره ای نداشتند حال الناس اینگونه بود قبل از طلوع سید ضیاء و‏‎ ‎‏رضاخان میرپنج دزدی و چپاول و غارت در سرگردنه ها و دزدی بسیار در اکثر جاها شایع‏‎ ‎‏بود رضاخان‏‎[1]‎‏ (یاغی معروف جوزانی) و حسین کاشی (کاشانی) و پسرش ماشاءالله خان‏‎ ‎‏سردار جنگ ساختگی و زَزّمیها و زلّقی ها و قره کهریزی ها همه جا و همه جا سر برداشته‏‎ ‎‏و مردم را به تنگ آورده بودند و این زمینه کودتا بود تا مردم زیر بار انگلیسها و کودتا‏‎ ‎‏بروند. اوضاع گیلان و قشون روس و بلشویک و نظایر آن و کرمانشاهان به همین منوال‏‎ ‎‏بود.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 139

  •  با رضاخان میر پنج پهلوی اول اشتباه نشود.