بخش سوم: ظهور حکومت پهلوی در ایران
فصل اول: دورۀ حکومت رضاخان (پهلوی اول)
سرکوب تظاهرات و ورود خشمگینانه سردار سپه به مجلس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سرکوب تظاهرات و ورود خشمگینانه سردار سپه به مجلس

‏ ‏

‏خود سردار سپه وارد مجلس شد و مرحوم موتمن الملک رئیس وقت مجلس که سابقه‏‎ ‎‏درخشانی داشت و تحت تأثیر واقع نمی شد و شاید از بهترین رؤسای مجلس بود به‏‎ ‎‏سردار سپه رضاخان تندی و تشدد کرده بود که به چه جهت در مجلس وارد شدید؟ او‏‎ ‎‏جواب داده بود برای حفظ نظم. مرحوم موتمن الملک جواب می دهد حفظ نظم مجلس‏‎ ‎‏با ماست و سردار سپه می گوید حفظ نظم مملکت با من است و چون رضاخان نسبت به‏‎ ‎‏حاضران اهانت کرد جمعی او را راهنمایی کردند. ظاهراً آقا میرزا یحیی دولت آبادی‏‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 156

‏مصلحت اندیش به او مطالبی گفته بود و سردار سپه با حال تعرض و تشدد از مجلس‏‎ ‎‏خارج شد. رئیس مجلس دستور می داد زنگ بزنند و وکلا را برای تشکیل جلسه دعوت‏‎ ‎‏و احضار کنند که جلسه رسمی تشکیل دهند. البته وکلا و جمعی از علما در مجلس بودند‏‎ ‎‏ولی چون تعطیل بود جلسه نداشتند.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 157