بخش سوم: ظهور حکومت پهلوی در ایران
فصل اول: دورۀ حکومت رضاخان (پهلوی اول)
تصمیم به رأی عدم اعتماد به سردار سپه و عزیمت وی به رودهن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : پسندیده،مرتضی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

تصمیم به رأی عدم اعتماد به سردار سپه و عزیمت وی به رودهن

‏ ‏

‏در آغاز تشکیل مجلس شروع به صحبت می نمایند و تقاضا می کنند که رأی اعتماد یا‏‎ ‎‏عدم اعتماد برای ریاست وزرایی و کابینۀ رضاخان گرفته شود. رضاخان که مجلس را‏‎ ‎‏ناموافق دیده با تعرض و تشدد از مجلس قهر کرده‏‎[1]‎‏ و به رودهن می رود. در جلسه،‏‎ ‎‏مرحوم مدرس و مرحوم دکتر مصدق و جمعی دیگر می گویند حال که رفته است رأی‏‎ ‎‏عدم اعتماد بدهید و او را بر کنار کنید. جمعی از محافظه کاران و معتدلین و طرفداران پول‏‎ ‎‏و پلو و زور و جمعی مرعوب مخالفت کرده و می گفتند این عمل موجب خواهد شد که‏‎ ‎‏کودتا کند و مجدداً به زور قوای نظامی و سیاستهای خارجی اوضاع را در دست بگیرد و‏‎ ‎‏وضع بدتری پیش بیاید. مرحوم مدرس می گوید دیگر نمی تواند کودتا کند و اگر کودتا‏‎ ‎‏کند مرا خواهد کشت و حالا که رفته است بگذارید برود و برکنار شود. ولی رعب‏‎ ‎‏اکثریت موجب شد گویا 12 نفر را معین نمایند که به بومهن بروند و او را به تهران و‏‎ ‎‏ریاست وزرایی برگردانند. ایضاحاً جمعیت بسیار ناچیزی تحت قیادت پهلوان زادۀ یزدی‏‎ ‎‏در مهمان خانۀ لقانطه ـ کنار میدان بهارستان (مجلس) ـ حامی رضاخان بودند و قادر به‏‎ ‎‏همراهی نبودند در این موقع مرحوم مدرس گفت: اگر رضاخان برگردد مرا خواهد کشت‏‎ ‎‏و به شماها تعرضی نمی کند بگذارید بیاید اگر آمد مرا بکشد این بهتر است تا اینکه او را‏‎ ‎‏برگردانیم.‏

‎ ‎

کتابخاطرات آیت الله پسندیدهصفحه 157

  • . در بعضی تاریخها خواندم که مرحوم خالصی زاده را در مجلس تدین کتک زدند من در هر دو اجتماع بودم مرحوم خالصی زاده را ندیدم شاید ملتفت نشده باشم بعضی او را طرفدار سردار سپه می دانستند که کاملاً دروغ است و مشاهدات من خلاف این تهمت بی جا را ثابت می کند که بعد می نویسم. اگر تدین و رئیس مجلس او را کتک زده باشند تف بر تدین و آن عمامه و رحمت و اجر بر خالصی زاده.