مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. آداب صـلوة = آداب نـماز/ نویسنده امام خمینی. ــ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)،1370. 552 ص. 978  -  964  -  335  -  000  -  0شابـک:    فهرستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا.کتابنامه: ص. 513 ـ 527؛ همچنین به صورت زیرنویس. 1. نــماز. الف. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، دفتر قم. ب. عنوان.        4 آ 8 خ/2/ 186  BP                                                        353 / 297            کتابخانه ملی ایران                                                            589  ـ 72 م

 

 

 

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

  

   کد/ م 413

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 ‎ ‎

آداب صلوة (آداب نماز)

نویسنده:  حضرت امام خمینی(س)‏ ‏

ناشر:  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

لیتوگرافی، چاپ و صحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

چاپ بیست‌و دوم:  1394 /  5000 نسخه 

قیمت:‏ ‏18000 تومان

‏ ‏

‏ ‏

                    0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                    0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکزپخش: 0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                             نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎

کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه VI