مقاله ثالثه در مقارنات نماز است و در آن چند باب است
فصل ششم در شمه ای از تفسیر سوره مبارکه «توحید»
خاتمه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

خاتمه

مقاله اولی‌ در آدابی که در تمام حالات نماز بلکه در تمام عبادات و مناسک ضرور است و در آن چند فصل است. / مقاله ثانیه در مقدّمات نماز است و ذکر بعض آداب قلبیه آن و در آن چند مقصد است / باب اول در بعض آداب اذان و اقامه است و در آن پنج فصل است. / باب دوم در ق

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

خاتمه

خاتمه

‏     ‏‏ما ختم می کنیم این مقام را به ذکر بعض احادیث شریفه در فضل این‏‎ ‎‏سورۀ مبارکه؛ گرچه احادیث در فضل آن به قدری است که از حوصلۀ این‏‎ ‎‏مختصر خارج است.‏

‏     در ‏‏کافی‏‏ شریف سند به حضرت باقر العلوم(ع) رساند که فرمود: «کسی‏‎ ‎‏که قرائت کند ‏قُلْ هُوَ اللّه اَحَد‏ را یک مرتبه، مبارک شود بر او، و کسی که دو‏‎ ‎


کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 316

‏مرتبه بخواند، مبارک شود بر او و بر اهلش و کسی که سه مرتبه بخواند، مبارک‏‎ ‎‏شود بر او و اهلش و بر همسایگانش. و کسی که دوازده مرتبه بخواند، خداوند‏‎ ‎‏بنا کند از برای او در بهشت دوازده قصر؛ پس حفظه می گویند ما را ببرید‏‎ ‎‏قصرهای برادر خود فلان را ببینیم. و کسی که صد مرتبه بخواند، آمرزیده‏‎ ‎‏شود گناه بیست و پنج سالش غیر از دماء و اموال. و کسی که چهار صد مرتبه‏‎ ‎‏بخواند، از برای او است اجر چهار صد نفر شهید که همۀ آنها اسب هایشان پی‏‎ ‎‏شده باشد و خون خودشان ریخته شده باشد. و کسی که هزار مرتبه بخواند در‏‎ ‎‏یک شب و روز، نمی میرد تا آن که ببیند مقام خود را در بهشت و یا دیده شود‏‎ ‎‏مقام او برایش.»‏‎[1]‎

‏    ‏‏و هم در ‏‏کافی‏‏ شریف سند به حضرت باقر علیه السلام رساند که گفت:‏‎ ‎‏«حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله فرمود:"هر کس صد مرتبه ‏قل هو اللّه احد‎ ‎‏بخواند وقتی که در رختخواب خود می رود که بخوابد، بیامرزد خداوند‏‎ ‎‏گناهان پنجاه سال او را."»‏‎[2]‎

‏    ‏‏و هم از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: «پدرم‏‎ ‎‏می فرمود:"‏قل هو اللّه احد‏ ثلث قرآن است؛ و ‏قُلْ یا ایُّهَا الْکافِروُن‏ ربع قرآن‏‎ ‎‏است."»‏‎[3]‎

‏    ‏‏و از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که «پیغمبر صلّی اللّه علیه و‏‎ ‎‏آله نماز خواند بر سعد بن معاذ. پس فرمود:"هفتاد هزار ملائکه، که جبرئیل‏‎ ‎‏در بین آنها بود، آمدند و نماز خواندند بر جنازۀ سعد. به جبرئیل گفتم: به چه‏‎ ‎‏چیزْ سعد مستحقّ نماز شما شد؟ گفت: به واسطۀ قرائت ‏قل هو اللّه احد‏ در حال‏‎ ‎‏ایستاده و نشسته و در حال سواری و پیادگی و در حال رفتن و آمدن."»‏‎[4]‎‎ ‎‏    ‏‏و در ‏‏وسائل از مجالس و معانی الاخبار‏‏ به اسناد خود از حضرت صادق‏‎ ‎


کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 317

‏علیه السلام روایت نموده که آن حضرت از پدرهای بزرگوار خود در حدیثی از‏‎ ‎‏سلمان رضی اللّه عنه روایت فرمودند که گفت: «از رسول  خدا صلّی اللّه علیه‏‎ ‎‏و آله شنیدم که می فرمود:" کسی که قرائت کند ‏قل هو اللّه احد‏ را یک مرتبه،‏‎ ‎‏ثلث قرآن را قرائت کرده. و کسی که دو مرتبه قرائت کند دو ثلث قرآن را‏‎ ‎‏قرائت کرده. و کسی که سه مرتبه قرائت کند، ختم نموده قرآن را."»‏‎[5]‎‎ ‎‏    ‏‏و در ‏‏ثواب الاعمال ‏‏است که «کسی که جمعه ای بر او بگذرد و ‏قل هو اللّه ‎ ‎احد‏ را نخواند و بمیرد، می میرد به دین ابولهب.»‏‎[6]‎

‏    ‏‏و در ‏‏مستدرک‏‏ احادیث طولانی و بسیاری در فضیلت این سورۀ شریفه‏‎ ‎‏نقل نموده؛ هر کس می خواهد به آن کتاب و ‏‏وسایل‏‏ رجوع کند.‏‎[7]‎‎ ‎‏والحمدللّه .‏

‎ ‎

کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 318

  • )) اصول کافی، ج 4، ص 425، «کتاب فضل القرآن»، «باب فضل القرآن»، حدیث 1.
  • )) منبع پیشین، حدیث 4.
  • )) منبع پیشین، حدیث 7.
  • )) منبع پیشین، حدیث 13.
  • )) وسائل الشیعة، ج 4، ص 868، «کتاب الصّلوة»، «ابواب قرائة القرآن»، باب 31، حدیث 5. معانی الاخبار، ص 234. «باب معنی قول سلمان ...».
  • )) ثواب الاعمال، ص 156، «ثواب قرائة قل هواللّه احد»، حدیث 2.
  • )) وسائل الشیعة، ج 4، ص 866 و 870، «کتاب الصّلوة»، «ابواب قرائة القرآن...»، باب 31 و 33. مستدرک الوسائل، «کتاب الصّلوة»، «ابواب قرائة القرآن»، باب 24 و 26.