مقاله ثالثه در مقارنات نماز است و در آن چند باب است
باب ششم در اشاره اجمالیه به اسرار و آداب سجود است و در آن چند فصل است
فصل چهارم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

فصل چهارم

مقاله اولی‌ در آدابی که در تمام حالات نماز بلکه در تمام عبادات و مناسک ضرور است و در آن چند فصل است. / مقاله ثانیه در مقدّمات نماز است و ذکر بعض آداب قلبیه آن و در آن چند مقصد است / باب اول در بعض آداب اذان و اقامه است و در آن پنج فصل است. / باب دوم در ق

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فصل چهارم

فصل چهارم

‏ ‏

‏     ‏‏چنانچه در صلوةِ معراج است، سجده غشوه و صعق در نتیجۀ مشاهدۀ‏‎ ‎‏انوار عظمت حق است. و چون عبد از خود بی خود شد و حال محو و صعق‏‎ ‎‏برای او دست داد، عنایت ازلی شامل حال او شود و به الهام غیبی ملهم شود.‏‎ ‎‏و ذکر سجود و تکرار آن برای حصول حال صحو و به خود آمدن است.‏‎ ‎‏پس چون به خود آمد، آتش اشتیاق مشاهدۀ نور حق در قلبش مشتعل گردد، و‏‎ ‎‏سر از سجده بردارد؛ و چون در خود بقایایی بیند از انانیّت، با دست اشاره به‏‎ ‎‏رفض آن کند؛ پس، تجلّی نور عظمت ثانیاً بر او شود و بقیّۀ انانیّت را بسوزاند‏‎ ‎‏و فانی از فنا شود، و تکبیر گویان حالت محو کلی مطلق و صعق تامّ حقیقی‏‎ ‎‏برای او حاصل شود؛ پس، دستگیر غیبی به الهام اذکارْ او را متمکّن در مقام‏‎ ‎‏کند؛ و حالت صحو در این مقام، که صحوِ مقامِ ولایت است و از هر‏‎ ‎‏احتجاب و آلایش خلقی منزّه است، برای او دست دهد؛ و حال تشهّد و‏‎ ‎‏سلام، که از احکام کثرت است، نیز در این صحو بعدالمحو حاصل شود. و‏‎ ‎‏تا این جا تمام دائرۀ سیر انسانی تکمیل و تتمیم شود. ‏

‎ ‎

کتابآداب الصلوة - آداب نمازصفحه 361