الحدیث الخامس
فصل در ذکر بعضی از موجبات حسد است.
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

فصل در ذکر بعضی از موجبات حسد است.

‏فصل در ذکر بعضی از موجبات حسد است.‏

‏از برای حسد اسباب بسیاری است که عمده آن به رؤیت ذلّ نفس برگردد، چنانچه در کبر به حسب نوع عکس آن است. همان طور که انسان که رؤیت کمالی ‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 106

‏در خود کرد و غیر را فاقد دید از آن یک حالت تعزز و ترفع و سرکشی از برای نفس او پیدا شود و تکبر کند، وقتی که غیر را کامل دید در او یک حالت ذلّ و انکساری رخ دهد که اگر عوامل خارجیه و مصلحات نفسانیه نباشد حسد تولید کند. و گاه شود که ذلّ خود را در همسری غیر با خود پندارد، چنانچه صاحب کمال و نعمت بر مثل خود یا تالی تلو خود حسد ورزد. و توان گفت حسد همان حال انقباض و ذلّ نفس است که اثر آن میل زوال نعمت و کمال است از غیر. و بعضی، چنانچه علامه مجلسی ‏‎[1]‎‏، قدس سره، نقل فرمودند، اسباب حسد را منحصر کرده اند در هفت چیز:‏

‏«اوّل عداوت دوم تعزز. و آن چنان است که بداند که محسود به واسطه نعمتی که دارد بر او تکبر کند، و او طاقت کبر و فخر او را نداشته باشد، پس زوال آن را بخواهد.‏

‏سوم کبر. و آن چنان است که حسود بخواهد به صاحب نعمت تکبر کند و ممکن نباشد جز به زوال آن.‏

‏چهارم تعجب. و آن چنان است که تعجب کند از اینکه این نعمت بزرگ را این شخص دار است. چنانچه خدای تعالی از امم سابقه خبر می دهد که گفتند:‏‏ ما أَنْتُمْ إلّا بَشَرٌ مِثْلُنا.‏‎[2]‎‏ و گفتند:‏‏ أ نؤمن لبشرین مثلنا‏‏؟‏‎[3]‎‏ تعجب کردند از آنکه کسی که مثل خود آنهاست فائز به مرتبه رسالت و وحی شود، پس حسد ورزیدند.‏

‏پنجم خوف. و آن چنان است که بترسد از مزاحمت صاحب نعمت به واسطه آن با مقاصد محبوبه او.‏

‏ششم حب ریاست. چنانچه مبتنی باشد ریاست او به اینکه کسی در نعمت مساوی او نباشد.‏

‏هفتم خبث طینت. که کسی را نتواند در نعمت ببیند.» انتهی کلامه ‏‎[4]‎‏.‏

‏ولی به عقیده نویسنده چنانچه اشاره به آن شده، غالب این ها، بلکه تمام این ها، برگشت می کند به رؤیت ذلّ نفس، و سبب بلا واسطه حسد- به آن معنی که مشهور حسد را معنی کنند- آن است. و اما بنا بر آنچه که ما در معنی حسد گفتیم، که خود این حالت حسد باشد، مضایقه نیست در صحت آنچه ذکر شده است. و در هر صورت، بحث در اطراف این معانی خارج از مقصود ما و وضع این اوراق است.‏

‎ ‎

کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 107

  • . حدیث 1، پاورقی 14.
  • . «شما جز بشری همانند ما نیستید.» (یس- 15).
  • . «آیا ما به دو انسان همانند خودمان ایمان آوریم؟» (مؤمنون- 47).
  • . بحار الانوار، ج 70، ص 240،« کتاب ایمان و کفر»،« باب حسد»، مرآة العقول، ج 10، ص 159،« کتاب ایمان و کفر»،« باب حسد».