مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سلسله موی دوست: خاطرات دوران تدریس امام خمینی(س) به نقل از شاگردان، دوستان و منسوبین/ به کوشش مجتبی فراهانی؛ مقدمه عباسعلی عمید زنجانی. ــ  تهران: مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س)، 1383. 352 ص.: عکس. (یادها؛ 7)ISBN: 964 - 335 - 684 - 1                                                          فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.کتابنامه. نمایه.1.خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368. ـ ـ دوستان و آشنایان ـ ـ خاطرات. الف. مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) ـ واحد خاطرات. ب. فراهانی، مجتبی، گردآورنده. ج. عمید زنجانی، عباسعلی، 1316 ـ . مقدمه نویس. د. عنوان.            8 س 4 ف/ 1577 DSR                                                   092 0842/ 955            کتابخانه ملی ایران                                                     36543 ـ 82 م

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

       کد/ م 1842

‏ ‏

ARMMOA~1

‏ ‏

 سلسله موی دوست 

    خاطرات دوران تدریس امام خمینی(س)

 ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

 به کوشش: مجتبی فراهانی 

 لیتوگرافی، چاپ وصحافی:  مؤسسه چاپ و نشر عروج

 چاپ چهارم:  1387/ 3000 نسخه

 قیمت:  3500 تومان

 

‏ ‏

‏                      ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 66400915

                        0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:    0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                        0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                        0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                  نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎