آیت اللّه‌ صادق احسان بخش
طعم شیرین همنشینی با امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

طعم شیرین همنشینی با امام

طعم شیرین همنشینی با امام

‏وقتی ما به جلسه های درس حضرت امام(س) می رفتیم، تنها از جنبه های علمی‏‎ ‎‏وجود امام استفاده نمی کردیم، بلکه خصوصیات اخلاقی ایشان هم بر ما تأثیر‏‎ ‎‏بسیاری می گذاشت. مهر و دوستی نسبت به امام(ره) در دل ما و همۀ دوستان افتاده‏‎ ‎‏بود. شاگردان امام، اگر در سال 41ـ40 عکس امام را در خانه می زدند و در مسجد و‏‎ ‎‏یا در مجامع از ایشان نام می بردند، فقط به لحاظ شرکت در جلسه های درس ایشان‏‎ ‎‏و تأثیرات فکری وجودشان بود. اما آن کسی که طعم شیرین همنشینی با امام و‏‎ ‎‏نشست و برخاست با ایشان را می چشید، ناخودآگاه مهرشان را در دل می گرفت؛‏‎ ‎‏همانطور که بعدها هر ملتی در هر گوشه ای از دنیا ایشان را دوست داشتند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 27