آیت اللّه‌ محمد امامی کاشانی
دیگران نمی توانستند در بحث بر ما غلبه کنند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دیگران نمی توانستند در بحث بر ما غلبه کنند

دیگران نمی توانستند در بحث بر ما غلبه کنند

‏امام حرف همۀ بزرگان را نقل و تقریر می کردند و یکایک را با دلایل متقن رد‏‎ ‎‏می کردند و قسمتی را که درست بود تکمیل می کردند. به طوری که شاگردانی که‏‎ ‎‏درس ایشان را خوب فرا می گرفتند، هرگاه در هرجا با هر شخصیت بزرگی روبه رو‏‎ ‎‏می شدند، آن شخصیت نمی توانست آنها را در بحث مغلوب کند. مواردی بود که‏‎ ‎‏من خودم با شخصیتهای بزرگی که در حد مرجعیت تقلید بودند و چند نفر از آنها‏‎ ‎‏اکنون به رحمت خدا پیوسته اند برخورد کردم. آنها می پرسیدند: «کجا درس‏‎ ‎‏می خوانید»؟ می گفتیم: خدمت امام می خوانیم. می گفتند: «بحثی که اکنون‏‎ ‎‏می خوانید کدام است»؟ می گفتیم: فلان بحث است و وارد بحث می شدیم. با تمام‏‎ ‎‏تلاشی که آنها می کردند نمی توانستند در بحث بر ما غلبه کنند. با اینکه آن بزرگان در‏‎ ‎‏حد مرجعیت بودند و تسلط کامل داشتند، و ما هم نزد آنها شاگرد محسوب‏‎ ‎‏می شدیم اما نمی توانستند ما را در بحثی که امام به تمام ابعادش پرداخته بودند‏‎ ‎‏مغلوب کنند. من به یاد ندارم در جایی براساس مبانی درس ایشان با شخصیتهای‏‎ ‎‏بزرگوار بحث کرده باشم و آنها ما را مغلوب کرده باشند. این ویژگی خاص ایشان بود‏‎ ‎‏که مطلب را خوب بررسی می کردند؛ تمام اشکالات درس را درنظر می گرفتند و‏‎ ‎‏همه را نقل کرده، رد می کردند و نظر خودشان را به کرسی می نشاندند. این ویژگی‏‎ ‎‏خیلی مهمی در حوزه و عالم تدریس و تعلیم است. ما همان وقتها معتقد شدیم که‏‎ ‎‏ایشان فقیه ترین مراجع عصر هستند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) پابه پای آفتاب؛ ج2، ص 265.