آیت اللّه‌ محمد امامی کاشانی
شرط قرار گرفتن در دل مردم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شرط قرار گرفتن در دل مردم

شرط قرار گرفتن در دل مردم

‏وقتی که حوزه در فصل تابستان و یا ماه محرم و یا مناسبتهای دیگر تعطیل می شد،‏‎ ‎‏امام نصایحی به طلبه ها و شاگردان می کردند که از آن نصایح، توحید می بارید.‏‎ ‎‏انسان کاملاً احساس می کرد. امام می فرمودند: «شما وظیفه تان را انجام دهید، به‏‎ ‎‏شهرهایتان که می روید، دین خدا را تبلیغ کنید. موضع علیه همدیگر نگیرید.‏‎ ‎‏جنبه های مالی و نفسانی و دنیایی را زیر پا بگذارید. شما وقتی در پیشگاه خداوند‏‎ ‎‏تبارک و تعالی عزیزید که چنین باشید. وقتی در دل مردم جا دارید که اینطور باشید.‏‎ ‎‏از موضع گیریهای برخاسته از نفسانیات، برحذر باشید. از اینکه چیزی را که‏‎ ‎‏نمی دانید، به عنوان دین نقل کنید، برحذر باشید. دین خدا را، آنطور که می دانید‏‎ ‎‏بیان کنید و سعی کنید آنچه هست و آنچه واقعیت است بگویید».طلبه ها با قبول‏‎ ‎‏صددرصد، به این حرفها نگاه می کردند. همۀ ما می دانستیم که این سخنها از دل‏‎ ‎‏برمی خیزد و خود ایشان اهل این راهند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 262.