آیت اللّه‌ ابراهیم امینی
حضور در درس در ساعت معین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حضور در درس در ساعت معین

حضور در درس در ساعت معین

‏یکی از ویژگیهای درس امام این بود که وقت را کاملاً رعایت می کردند. خیلی هم‏‎ ‎‏مقید بودند که شاگردها سروقت بیایند. متأسفانه گاهی طلبه ها سروقت نمی آمدند‏‎ ‎‏و‏‏ ‏‏ایشان اظهار ناراحتی می کرد ولی خودشان کاملاً سروقت می آمدند. من شاید‏‎ ‎‏یاد‏‏ ‏‏نداشته باشم درس ایشان حتی پنج دقیقه دیر شده باشد. گاهی که ما از منزل با‏‎ ‎‏ایشان می آمدیم ساعت شروع درس را با آن فاصله ای که از منزل تا محل‏‎ ‎‏درس‏‏ ‏‏داشتند تنظیم می کردند. مثلاً می دانستند که فاصلۀ منزلشان تا محل درس‏‎ ‎‏فرضاً ده دقیقه است این ده دقیقه را جوری حرکت می کردند که سر ساعت‏‎ ‎‏می رسیدند. اگر زود بود توی راه حرکتشان را آهسته می کردند. گاهی هم می دیدند‏‎ ‎‏اگر دیر است تندتر می آمدند. خلاصه طوری می آمدند که سروقت در درس حاضر‏‎ ‎‏بودند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.