آیت اللّه‌ ابراهیم امینی
نقش شخصیت های علمی در رونق درس امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نقش شخصیت های علمی در رونق درس امام

نقش شخصیت های علمی در رونق درس امام

‏به نظر من آیت اللّه منتظری و آیت اللّه شهید مطهری در رونق بخشیدن به درس فقه و‏‎ ‎‏اصول امام انصافاً نقش بزرگی داشتند. آقای مطهری و آقای منتظری هر دو‏‎ ‎‏از‏‏ ‏‏شخصیتهای علمی و اساتید معروف حوزه بودند که آمدند در درس اصول‏‎ ‎‏فقه‏‏ ‏‏امام شرکت کردند. علما از کار این آقایان تعجب می کردند. یکی از این فضلا‏‎ ‎‏به‏‏ ‏‏من می گفت: «نمی دانیم چه سیاستی است که آقای مطهری به درس‏‎ ‎‏ایشان‏‏ ‏‏می روند». این رفتار را یک نوع سیاست و برنامه می دانستند. آقای مطهری‏‎ ‎‏و‏‏ ‏‏آقای منتظری هم همۀ این حرفها را می پذیرفتند و شرکت می کردند.‏‎ ‎‏چنانچه‏‏ ‏‏ایشان در درس شرکت نمی کردند، چه بسا مخالفین نمی گذاشتند درس‏‎ ‎‏امام‏‏ ‏‏رونق بگیرد. اگر ما هم به درس امام رفتیم به اعتبار آقای مطهری و آقای منتظری‏‎ ‎‏بود.‏

‏     یادم است یکی از کارهای جالبی که در همان زمانها داشتیم قدم زدن بود. آقای‏‎ ‎‏مطهری اهل قدم زدن بود. گاهی عصرها برای قدم زدن به طرف پل صفائیه‏‎ ‎‏می رفتیم. یک روز که با آقای مطهری در حال رفتن سربالایی پل صفائیه بودیم‏‎ ‎‏صحبتهای متفرقی شد. یکی از آن صحبتها مسأله مخالفت ها بود. آقای مطهری‏‎ ‎‏فرمودند: «ما وظیفه داریم به هر طریق ممکن از حاج آقا روح اللّه حمایت کنیم. من‏‎ ‎‏آیندۀ خیلی درخشانی برای ایشان می بینم. ولی اینکار (حمایت کردن) را نه برای‏‎ ‎‏دنیا بلکه باید برای رضای خدا بکنیم». دید آقای مطهری مهم بود. آقای مطهری در‏‎ ‎‏شرایطی از امام حمایت می کردند که مخالفین درس امام می گفتند آیت اللّه خمینی‏‎ ‎‏یک استاد فلسفی است و اصولی نیست؛ حالا چهار نفر دورش جمع شده اند و‏‎ ‎‏اصول می گویند. اما می دیدیم آقایان دیگر، دستگاهی و خانه ای و رساله ای داشتند‏‎ ‎‏و برو بیایی درست کرده بودند. به امام امیدی نبود. علی رغم این شرایط آقای‏‎ ‎‏مطهری از روی اخلاصی که داشتند می گفتند ما این حمایت را نیز باید فقط برای‏‎ ‎‏رضای خدا بکنیم؛ نه برای غیر خدا باشد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.