حجت الاسلام والمسلمین علی انتشاری
پاسخ با گشاده رویی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پاسخ با گشاده رویی

پاسخ با گشاده رویی

‏بارزترین شاگردان امام حضرت آیت اللّه فاضل، آیت اللّه ابطحی، آیت اللّه خزعلی‏‎ ‎‏بودند که ایشان درس را عربی می نوشتند. امام شاگرد ترک زبانی به نام‏‎ ‎‏آقامیرزاحسین داشتند. گاهی ایشان اشکالهای بجایی می گرفت. به دلیل اینکه‏‎ ‎‏همیشه مطالعه داشتند و سؤالات خوبی می کردند امام با دقت به سؤال گوش‏‎ ‎‏می دادند و با گشاده رویی پاسخ می دادند. یادم هست یکی از شاگردها اشکالی از‏‎ ‎‏امام گرفت. آقا فرمودند: «شما بروید مطالعه کنید و بعد بیایید اشکال بگیرید».‏‎ ‎‏گفتند نه آقا مطالعه کرده ام. فرمودند: «پس بدتر یعنی مطالعه کردید ولی نفهمیدید».‏‎ ‎‏طوری شوخی می کردند که شاگرد ناراحت نشود.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.