آیت اللّه‌ عباس ایزدی نجف آبادی
روی این جمله خیلی تأکید داشتند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

روی این جمله خیلی تأکید داشتند

روی این جمله خیلی تأکید داشتند

‏از نظر جنبه های اخلاقی و عرفانی، ویژگی خاصی در امام مشاهده می شد. ایشان‏‎ ‎‏تکیۀ زیادی بر «اسرارالصلاة» می کردند. به یاد دارم که خصوصاً به کتاب‏‎ ‎‏«آداب الصلوة» مرحوم شهید ثانی توجه زیادی داشتند و می فرمودند: «بهتر است‏‎ ‎‏که بگوییم اسرارصلوة»؛ بیشتر توجه به معنویاتی که از ابتدای وضو گرفتن ـ یعنی از‏‎ ‎‏هنگامی که انسان می خواهد برای وضو گرفتن رو به آب برودـ تا پایان نماز داشتند.‏‎ ‎‏این حدیث را که فکر می کنم از «مصباح الشریعه» باشد، بارها می گفتند: «یکی از‏‎ ‎‏ائمه معصوم(ع) می فرماید، تَقَدم اِلی الماء تقدمکَ اِلی رَحمة اللّه یعنی موقعی که‏‎ ‎‏برای وضو گرفتن به سوی آب می روی، در واقع به سوی رحمت خدا می روی».‏‎ ‎‏روی این جمله خیلی تأکید داشتند. خلاصه موعظه های زیادی داشتند. در میان‏‎ ‎‏طلبه ها آنهایی که علاوه بر درس، به فکر تهذیب اخلاق هم بودند، در درس اخلاق‏

‏امام(ره) شرکت می کردند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 289.