آیت اللّه‌ عباس ایزدی نجف آبادی
برای من هم اجازه بگیرید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

برای من هم اجازه بگیرید

برای من هم اجازه بگیرید

‏از لحاظ درسهای دیگر حوزه، تا آنجا که به خاطر دارم، حضرت امام اوایل درس‏‎ ‎‏معقول می گفتند. در مدرسۀ فیضیه «منظومۀ حکمت» و در منزلشان «اسفار»‏‎ ‎‏صدرالمتألهین را تدریس می کردند. نظر خودشان این بود که چون سطح این درسها‏‎ ‎‏خیلی بالاست، هرکسی نباید در آنها شرکت کند. از این رو شاگردان را مشکل‏‎ ‎‏می پذیرفتند. در واقع در درسهای ایشان اشخاص برگزیده ای چون مرحوم شهید‏‎ ‎‏مطهری، آیت اللّه منتظری، آقای مهدی حائری (پسر مرحوم حاج شیخ عبدالکریم‏‎ ‎‏حائری) و آقای حاج شیخ عبدالجواد جبل عاملی شرکت داشتند. مرا هم پس از‏‎ ‎‏گذشت مدتی پذیرفتند چرا که تشکیل جلسه های درس پنهانی بود. ماجرا از این‏‎ ‎‏قرار بود که روزی در هنگام مباحثه، آقای مطهری و منتظری را ندیدم. حدس زدم که‏‎ ‎‏باید جایی پنهانی درس بخوانند. پیشدستی کردم و به آقای مطهری گفتم، خوب‏‎ ‎‏است برای من هم اجازه بگیرید تا در درس ایشان حاضر شوم. اتفاقاً تیرم به هدف‏‎ ‎‏خورد و ایشان نتوانستند انکار کنند. بدین ترتیب اجازه گرفتند که من هم در درس‏‎ ‎‏امام(ره) شرکت کنم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 290.