آیت اللّه‌ سید حسین بُدَلا
بحث با امام راجع به حرکت جوهری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بحث با امام راجع به حرکت جوهری

بحث با امام راجع به حرکت جوهری

‏من یک بحثی در موضوع حرکت جوهری با امام داشتم. مثلاً فردی که با 6کیلوگرم‏‎ ‎‏وزن به دنیا می آید اما در اثر حرکت جوهری که تمام سلولها و اجزایش مثل من که‏‎ ‎‏نود سالم هست تغییر کرده است، ولی همان حسینی هستم که 90 سال پیش به دنیا‏‎ ‎‏آمده ام چطور باید حرکت جوهری را قبول کرد؟ راجع به این بحث امام عقیدۀ‏‎ ‎‏خودشان را محکم بیان می کردند و می گفتند: «من خلاف حرکت جوهری را کفر‏‎ ‎‏می دانم». من در آن ایام از ایشان در این رابطه توضیح خواستم و جواب قانع کننده‏‎ ‎‏دریافت کردم. در باب حرکت جوهری، می فرمودند: «وقتی قیامت برپا می شود،‏‎ ‎‏این من هستم که جزا می بینم؛ چه خوب و چه بد. و این که می گویم «من»، منظور‏‎ ‎‏ذات و اجزایی نیست که هم اینک پیکر مرا تشکیل داده است؛ چرا که این ذرات‏‎ ‎‏پیوسته در حال تعویض و تبدیل است. وقتی که من طفلی بودم فرضاً شش ماهه،‏

‏بدنم از اجزا و ذرات دیگری تشکیل شده بود و از آن زمان تاکنون در واقع تمام‏‎ ‎‏اجزای وجود من تغییر یافته است؛ ولی من همچنان همان روح اللّه فرزند مصطفی‏‎ ‎‏خمینی هستم. این همان حرکت جوهری است و تا قیامت هم ادامه دارد و حشر و‏‎ ‎‏نشر هم با همین هیکل و بدن خواهد بود». با این عقیده عدۀ زیادی از علما مخالف‏‎ ‎‏بودند، ولی امام بر مواضع خود اصرار داشتند؛ لذا بحثها و جدلهای بسیاری در این‏‎ ‎‏خصوص درگرفت.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.