آیت اللّه‌ مرتضی بنی فضل
تمیزی لباسها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تمیزی لباسها

تمیزی لباسها

‏یادم نمی رود لباسهای حضرت امام همیشه تمیز بود. در لباسهای آخوندی، قبا که‏‎ ‎‏زیاد پوشیده و شسته شود، یقه اش زود پاره می شود. در روزهایی که پای درس‏‎ ‎‏حضرت امام حاضر می شدیم، مشاهده می کردیم که یقۀ قبای ایشان معمولاً وصله‏‎ ‎‏داشت و این حاکی از قناعت ایشان بود.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان جا.