آیت اللّه‌ محمدرضا توسلی
احساس می کردیم اهل نظر شده ایم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

احساس می کردیم اهل نظر شده ایم

احساس می کردیم اهل نظر شده ایم

‏روزی در اثنای درس امام، کسی به درس اشکال نکرد. ایشان فرمودند: «اینجا مجلس‏‎ ‎‏درس و بحث است مجلس وعظ و خطابه نیست. چرا ساکت هستید و حرف‏‎ ‎‏نمی زنید». امام طلبه ها را وادار به تحقیق و تتبع می نمودند و به شاگردان مجال‏‎ ‎‏می دادند تا نظر خود را بیان کنند. اگر روزی در جلسه درس، کسی اشکال نمی کرد‏‎ ‎‏ایشان با حالت اعتراض می فرمودند: «مگر اینجا مجلس ختم است که ساکت‏‎ ‎‏نشسته اید». درس امام با این خصوصیات به راستی مجتهدپرور بود. یکی از دوستان در‏‎ ‎‏همان زمان می گفت این درس طوری است که انسان ناخودآگاه در خود احساس می کند‏‎ ‎‏مجتهد و اهل نظر شده است من وقتی ارزش درس امام را فهمیدم که به درسهای‏‎ ‎‏اساتید دیگر حاضر شدم. آن وقت احساس کردم انصافاً تفاوتها بسیار است.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان جا.