آیت اللّه‌ محمدتقی جعفری
قیافه ای روحانی با نگاههایی جالب دیدم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

قیافه ای روحانی با نگاههایی جالب دیدم

قیافه ای روحانی با نگاههایی جالب دیدم

‏در اولین روز حضور اینجانب در دروس اخلاق و عرفان ایشان، قیافه ای بسیار‏

‏روحانی با نگاههایی جالب دیدم و مطالبی که در درس ابراز می نمودند، حالت‏‎ ‎‏توافق با آنچه در دل می گذشت را ارائه می نمود. آن روزها آیات آخر سورۀ حشر را‏‎ ‎‏تدریس می کردند. با کمال وضوح به خاطر می آورم وقتی این آیۀ مبارکه (هواللّه ‏‎ ‎‏الخالق البارئ المصورله الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السموات و الارض و‏‎ ‎‏هوالعزیز الحکیم)‏‎[1]‎‏ را تفسیر می فرمودند، جذابیت مطالب به حد عالی رسیده بود‏‎ ‎‏و طلاب با یک انقلاب روحی به افادات عرفانی ایشان گوش می دادند. در همان‏‎ ‎‏دروس که عرض کردم هیجان روحی و عمق مطالبی که ابراز می شد به خوبی اثبات‏‎ ‎‏می کرد که مطالب ابراز شده فوق معلومات حرفه ای و رسمی است که متأسفانه‏‎ ‎‏عده ای را به خود مشغول می نماید.‏‎[2]‎

*  *  *

‎ ‎

  • حشر / 24.
  • )) آرشیو واحد خاطرات.