آیت اللّه‌ محمدتقی جعفری
با متانت و شکیبایی پاسخ می دادند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

با متانت و شکیبایی پاسخ می دادند

با متانت و شکیبایی پاسخ می دادند

‏در اثنای تحصیل در نجف برای استراحت و صلۀ ارحام و زیارت مرقد ثامن الحجج‏‎ ‎‏ـ علیه و علی آبائه و اولاده الصلوة والسلام ـ به ایران آمدم. در مدرسۀ مروی شنیدم‏‎ ‎‏که امام به تهران آمده و در منزل پدر معظم همسرشان مرحوم آیت اللّه ثقفی وارد‏‎ ‎‏شده اند. اینجانب با چند نفر از طلاب نجف و قم به خدمتشان رسیدیم. در این‏‎ ‎‏دیدار بحثی مفصل در یک مسألۀ فقهی که مربوط به طلاق خلع بود مطرح شد. این‏‎ ‎‏مسأله مربوط به این بود که اگر زوجه مقداری از مهریۀ خود را برای گرفتن طلاق به‏‎ ‎‏زوج بذل کند آیا مانند بذل همۀ مهر است یا نه؟ بنظرم می آید که این مسأله را خود‏‎ ‎‏امام مطرح فرمودند. به یاد دارم بحث در این مسأله بیش از یک ساعت طول کشید.‏‎ ‎‏یکی از جالب ترین خاطره ها در همان روز این بود که ما طلبه ها در بحث و گفتگو داد‏‎ ‎‏و فریاد زیادی می کردیم ولی ایشان با کمال متانت و شکیبایی به حل و نقض و‏‎ ‎‏استدلال می پرداختند و همان روز همۀ طلبه ها را برای صرف ناهار نگهداشتند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.