آیت اللّه‌ محی الدین حائری شیرازی
سینه ها از اشک خیس می شد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

سینه ها از اشک خیس می شد

سینه ها از اشک خیس می شد

‏در جلسۀ درسشان معمولاً روز اول و آخر درس را به موعظه اختصاص می دادند.‏‎ ‎‏موعظه های ایشان هم با دیگران فرق داشتند. به طور مثال در جلسۀ موعظه وقتی‏‎ ‎‏امام(ره) عادی هم صحبت می کردند، فضلا چنان اشک می ریختند که سینه شان از‏‎ ‎‏اشک خیس می شد. در واقع، مطالب عادی موعظۀ امام(ره) هم انسان را منقلب‏‎ ‎‏می کرد و به او حالت غش دست می داد. چنین وقایعی شاید سالی سه الی چهار بار‏‎ ‎‏پیش می آمد. آشنایی من با امام خمینی(س) از یکی از همین جلسه های اخلاقی‏‎ ‎‏شروع شد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) پیام انقلاب؛ ش 89، ص 25.