آیت اللّه‌ سید عباس خاتم یزدی
امام در نقل نظر دیگران بی انصافی نمی کرد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امام در نقل نظر دیگران بی انصافی نمی کرد

امام در نقل نظر دیگران بی انصافی نمی کرد

‏امام وقتی در مسأله ای وارد می شد اول یک قدری نقل اقوال می کرد بعد مدارک و‏‎ ‎‏دلایل اقوال را ذکر می کرد. سپس مابین اینها یکی را اختیار می کرد بعد تمام آن‏‎ ‎‏اقوالی که مخالف با آن مبنا بود را رد می کرد. قاعده اش هم این بود وقتی که مطالب‏‎ ‎‏دیگران را نقل می کرد اینطور نبود که به نحو اجمال نقل کند، حقش را ادا می کرد که‏‎ ‎‏نسبت به آنها خدای نکرده بی انصافی نشود. مطالب را خوب بیان می کرد، خوب‏‎ ‎‏تقریر می کرد و خوب تثبیت می کرد بعد این دفعه می آمد مورد اشکال یا مناقشه قرار‏‎ ‎‏می داد. روشی که مرحوم امام در فقه داشت این بود که اول یک کتابی را مثلاً بحث‏‎ ‎‏مکاسب کتاب بیع و حرف شیخ انصاری را ذکر می کرد بعد اقوال دیگران را نقل‏‎ ‎‏می کرد. ادلۀ آنها را می گفت بعد مطلبی را خودش اختیار می کرد مابقی ادلۀ آنها را رد‏‎ ‎‏می کرد و مطلب خودش را تثبیت می کرد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) آرشیو واحد خاطرات.