آیت اللّه‌ سید عباس خاتم یزدی
انتقاد به مرحوم کمپانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

انتقاد به مرحوم کمپانی

انتقاد به مرحوم کمپانی

‏یکی از جهاتی که امام در فقه خیلی مراعات می کرد و به کسانی که این مطلب را‏‎ ‎‏رعایت نمی کردند حمله داشت این است که در مسائل فقهی مسائل فلسفی را وارد‏‎ ‎‏کنند؛ مثلاً نسبت به این مطلب به آقا شیخ محمدحسین کمپانی خیلی انتقاد می کرد‏‎ ‎‏و می گفت که ایشان خلط کرده بین مسائل تشریعی و مسائل اعتباری با مسائل‏‎ ‎‏فلسفی؛ یعنی مطالب فقهی اش یک قدری آلوده به جهات فلسفی است خواسته‏‎ ‎‏مسائل اعتباری را مثل مسائل فلسفی حل کند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.