آیت اللّه‌ سید عباس خاتم یزدی
امام همان موقع قبول می کردند ولی فردا جواب می دادند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امام همان موقع قبول می کردند ولی فردا جواب می دادند

امام همان موقع قبول می کردند ولی فردا جواب می دادند

‏این جهتی که پیش ما طلبه ها خیلی مطلوب بود اشکال کردن در درس امام بود. امام‏‎ ‎‏تشویق می کرد که طلبه ها اشکال کنند و روی این حساب به حرف آنها گوش می داد.‏‎ ‎‏اگر یک حرف درست و حسابی شاگردان می زدند تأییدشان می کرد. یک دفعه‏‎ ‎‏اشکال کردم. امام مثل اینکه یک مرتبه غافلگیر شدند، جواب اشکال به نظرشان‏‎ ‎‏نیامد. از منبر که پایین آمدند گفتند: «اشکال وارد است». فردا که آمد جواب دادند. با‏‎ ‎‏بعضی دیگر همین برخورد را داشتند که امام اشکال را همان موقع تقبل می کرد ولی‏‎ ‎‏فردا جواب می دادند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.