آیت اللّه‌ سید علی خامنه ای
اکتفا نکردن به تکرار سخن گذشتگان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اکتفا نکردن به تکرار سخن گذشتگان

اکتفا نکردن به تکرار سخن گذشتگان 

‏او مردی دانا، خردمند، عاقل و عمیق بود. در او به معنای حقیقی کلمه، جوهر دانایی‏‎ ‎‏وجود داشت؛ که هر که در او جوهر دانایی است، بر همه کاریش توانایی است. لذا در‏‎ ‎‏هر جایی که از وجود او چیزی بروز کرد، نشانه ی این دانایی و خردمندی در آن دیده‏‎ ‎‏شد. در میدان دانشهای تخصصیِ خود او ـ یعنی فلسفه، فقه، عرفان، اصول، اخلاق ـ‏‎ ‎‏همه جا این دانایی و عمق و این گوهر درخشانِ خردمندی بروز کرد. حرف نو و سخن‏‎ ‎‏تازه به میدان آورد و به تکرار سخن گذشتگان اکتفا نکرد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ج 6، ص 13.