آیت اللّه‌ صادق خلخالی
نشستن طلاب روی پله ها به خاطر جمعیت زیاد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نشستن طلاب روی پله ها به خاطر جمعیت زیاد

نشستن طلاب روی پله ها به خاطر جمعیت زیاد

‏حدود هشتصد نفر در درس امام شرکت می کردند. به طوری که مسجد سلماسی پر‏‎ ‎‏از جمعیت می شد و طلاب روی پله ها می نشستند. در حوزۀ چهار هزار نفری قم‏‎ ‎‏شرکت این تعداد در درس امام خیلی چشمگیر بود. در حالی که طلبه ها در درس‏‎ ‎‏بعضی از آقایان هفت شت نفر بیشتر شرکت نمی کردند و در بعضی از دروس حتی‏‎ ‎‏این تعداد از چهار نفر تجاوز نمی کرد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.