حجت الاسلام والمسلمین سید حمید روحانی
دقت در انتخاب کتاب و گرفتن امتحان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دقت در انتخاب کتاب و گرفتن امتحان

دقت در انتخاب کتاب و گرفتن امتحان

‏امام تدریس کتب فلسفی را در سال 1347 قمری که بیش از 27سال نداشت‏

‏آغاز‏‏ ‏‏کرد، لکن دقت و احتیاط کامل را در انتخاب شاگرد و کتابی که باید مورد‏‎ ‎‏بحث‏‏ ‏‏قرار گیرد می کرد. مقید بود که در مجلس درس فلسفه ایشان افراد‏‎ ‎‏ساخته‏‏ ‏‏شده، فاضل و معتقد راستین شرکت نمایند. با وجود این با امتحان کتبی‏‎ ‎‏و‏‏ ‏‏شفاهی که مرتب از شاگردان درس فلسفۀ خود به عمل می آورد شاگردان را‏‎ ‎‏کنترل‏‏ ‏‏و اگر فردی شایستگی آموختن این علم را نداشت از شرکت او در‏‎ ‎‏مجلس‏‏ ‏‏درس جلوگیری می کرد. چه بسا اتفاق می افتاد که امام می دید در مجلس‏‎ ‎‏درس افراد ناباب و کم جنبه ای شرکت جسته اند که ممکن است به انحراف و‏‎ ‎‏گمراهی کشیده شوند، از درس گفتن خودداری ورزیده و از مجلس درس خارج‏‎ ‎‏می شدند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) نهضت امام خمینی؛ ج 1، ص 41.