حجت الاسلام والمسلمین سید حمید روحانی
کوهی استوار در برابر فاجعه ای سنگین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

کوهی استوار در برابر فاجعه ای سنگین

کوهی استوار در برابر فاجعه ای سنگین

‏شهادت حاج سید مصطفی که به طور ناگهانی رخ داد ضربه ای بود که به نظر من‏‎ ‎‏می توانست آسمان را با تمام بزرگی اش بر سر بازماندگان و یاران نزدیک آن شهید فرود‏‎ ‎‏آورد. با این همه دیدیم که این واقعه نه تنها در روحیۀ امام کوچکترین خللی ایجاد نکرد‏

‏بلکه همچون کوهی استوار در برابر این فاجعۀ سنگین ایستادند. ایشان همچنین به‏‎ ‎‏زعما و علمای حوزه که درسها را به مناسبت این واقعه تعطیل کرده بودند اعتراض‏‎ ‎‏کردند و از تعطیل درسها و رکود حوزه جلوگیری کردند. خود ایشان نیز وقتی بر کرسی‏‎ ‎‏تدریس نشستند، آنچنان در مباحث علمی به غور و بررسی پرداختند که «کان لم یکن‏‎ ‎‏شیئاً مذکورا». هرگز مسأله، موضوع یا حادثه ای نتوانست ایشان را از وظایف و‏‎ ‎‏رسالتهایی که در ابعاد مختلف به عهده گرفته بودند بازدارد و موضوعی، موضوع‏‎ ‎‏دیگری را تحت الشعاع قرار دهد. در همان حال که امام به رونق حوزه های علمی و‏‎ ‎‏درس و بحث علوم اسلامی تا آنجا توجه می کردند که حاضر نبودند به خاطر شهادت‏‎ ‎‏فرزندشان بیش از چند روزی درس حوزه تعطیل باشد، از مبارزه و مسئولیتهای دیگر‏‎ ‎‏خود دست برنداشتند و هرگز این مطلب را عنوان نکردند که برای حفظ حوزه و‏‎ ‎‏اشتغال طلبه ها به امر تحصیل باید از مبارزه دست برداشت.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.