آیت اللّه‌ سید عزالدین زنجانی
در جهان اسلام چنین شخصیتی نداشتیم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

در جهان اسلام چنین شخصیتی نداشتیم

در جهان اسلام چنین شخصیتی نداشتیم

‏جلوه های فقاهت حضرت امام ـ رضوان اللّه تعالی علیه ـ از آثار باقی ماندۀ ایشان به‏‎ ‎‏خوبی پیدا و مشخص است. کتاب «مکاسب» شیخ انصاری، میدان فقاهت فقیه است.‏‎ ‎‏اگر فرد بتواند مکاسب را خوب بخواند و درک کند و حرفی بالاتر از آن داشته باشد،‏‎ ‎‏فقیه خوبی است. جولانگاه فقه، کتاب مکاسب شیخ انصاری است. مبارزان این‏‎ ‎‏میدان، باید ادعای خود را ثابت کنند. در دیگر کتب فقه، قدرت فقیه آنچنان که باید،‏‎ ‎‏روشن نمی شود. حواشی حضرت امام ـ رضوان اللّه تعالی علیه ـ بر کتاب مکاسب‏‎ ‎‏موجود است و مبانی بسیار عالی و علمی ایشان مشخص است. این مبانی، خیلی قابل‏‎ ‎‏مطالعه و بررسی است. به اعتقاد من دربارۀ این مرد بزرگوار، باید گفت که جهان اسلام‏‎ ‎‏از غیبت کبری تا کنون من حیث المجموع نظیر ایشان را نداشته است. بر این قید‏‎ ‎‏«من حیث المجموع» تأکید دارم. از نظر خصوصیات علمی، اخلاقی و شخصیتی، ما در‏‎ ‎‏میان مسلمانان، از غیبت کبری تاکنون، چنین شخصیتی نداشته ایم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) حوزه؛ ش 32، ص 74.