آیت اللّه‌ سید عزالدین زنجانی
لزوم دخالت مباحث عقلی در اصول
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

لزوم دخالت مباحث عقلی در اصول

لزوم دخالت مباحث عقلی در اصول

‏یک روز یکی از علمای بزرگ تبریز به نام آقامیرزا رضی (ایشان شاگرد مرحوم‏

‏آخوند‏‏ ‏‏بود اما چون حالاتشان غیرمتعارف بود زیاد شاگرد نداشتند. ولی امام سابقۀ‏‎ ‎‏علمی ایشان را می دانستند و با ایشان خیلی رفیق بودند) و امام به منزل ما تشریف‏‎ ‎‏آوردند. زمستان بود و در منزلمان کرسی داشتیم. روی کرسی «حاشیۀ» مرحوم‏‎ ‎‏کمپانی بود. آقا میرزارضی با آنکه از شاگردان مرحوم آخوند بود می گفت نباید‏‎ ‎‏مباحث فلسفی را با اصول مخلوط کرد. چون حاشیه حاج شیخ را دید بصورت‏‎ ‎‏اعتراض گفت: «این چه کتابی است، اینها فلسفه را با اصول مخلوط کرده اند.» امام‏‎ ‎‏در جواب او فرمودند: «اگر این مطالب را از اصول بردارید چه برایتان باقی‏‎ ‎‏می ماند».‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) برداشتهایی از سیرۀ امام خمینی؛ ج 5، ص 125.