آیت اللّه‌ جعفر سبحانی
بهره گیری از دو شخصیت بزرگ در تدریس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بهره گیری از دو شخصیت بزرگ در تدریس

بهره گیری از دو شخصیت بزرگ در تدریس

‏شیوۀ فقهی مرحوم آیت اللّه حائری با شیوۀ فقهی مرحوم آیت اللّه بروجردی تفاوت‏‎ ‎‏روشنی داشت. در شیوۀ نخست، دقت بر تتبع غلبه می کرد، در حالی که در شیوۀ‏‎ ‎‏دوم تتبع غلبه می کرد. در هر حال در شیوۀ دوم به تتبع نیز به اندازۀ تفکر و استدلال‏‎ ‎‏عنایت می شد. حضرت امام پس از حضور در درس آیت اللّه بروجردی روش او را بر‏‎ ‎‏روش استاد پیشین خود ترجیح دادند. روزی ایشان به اینجانب گفتند: «مرحوم‏‎ ‎‏حائری از مجموع روایات یک مسأله به خواندن یکی ـ دو روایت اکتفا می ورزید در‏‎ ‎‏حالی که آقای بروجردی مجموع روایات را به انضمام نقد سند مطرح می کند. از این‏‎ ‎‏جهت با الهام از روش مرحوم بروجردی در استدلال و استنباط یک مسأله به مراحل‏‎ ‎‏یادشده در زیر توجه کافی می کردند: ‏

‏     1ـ سیر مسأله در میان فقهای اهل سنت که مسلماً آگاهی از آن، در فهم روایات‏‎ ‎‏مؤثر است و در این مورد بخاطر کمبود کتاب در آن زمان به کتاب «خلاف‏‎[1]‎‏» شیخ‏‎ ‎‏طوسی، «تذکره‏‎[2]‎‏» و نیز «منتهی‏‎[3]‎‏» علامه اکتفا می کردند و احیاناً از کتاب‏‎ ‎‏«بدایة المجتهد‏‎[4]‎‏» ابن رشد بهره می گرفتند.‏

‏    ‏‏2ـ سیر مسأله در میان فقهای شیعه؛ در این مورد حضرت امام به آرای فقهای‏‎ ‎‏پیشین اهمیت خاصی می دادند و از شهرت فتوایی به آسانی نمی گذشتند. خود‏‎ ‎‏ایشان نیز شهرت فتوایی را حجت می دانستند، خصوصاً آنگاه که با روایت همراه‏

‏باشد. در تحقیق روایت مقبولۀ عمربن حنظله بیانات خاصی دارند که من قسمتی از‏‎ ‎‏آنها را در «تهذیب الاصول» ـ جلد دوم، بحث اجتهاد و تقلید آورده ام. پس از عبور از‏‎ ‎‏این دو مرحله به اسناد روایات و آنگاه به جمع دلالتی روایات می پرداختند. و‏‎ ‎‏روایاتی را که از نظر سند نزد ایشان صحیح بودند، به گونۀ خاصی دسته بندی‏‎ ‎‏می کردند.‏‎[5]‎

*  *  *

‎ ‎

  • الخلاف فی الاحکام؛ تألیف شیخ ابوجعفر محمدبن حسن طوسی 460 ـ 385 ق است که در آن یکدورۀ فقه شیعه را گرد آورده و فتاوای مذاهب اهل سنت را نیز ذکر کرده است.
  • تذکرة الفقها؛ تألیف حسن بن یوسف حلّی علامه حلّی (726 ـ 648 ق) است، مؤلف کتابهای فقهی را از طهارت تا نکاح و طلاق در آن به تفصیل با نقل اقوال فقهای اهل سنت نگاشته است.
  • منتهی المطلب فی تحقیق الذهب؛ تألیف حسن بن یوسف بن مطهرالعلی معروف به علامۀ حلی؛ کتابی است در فقه مقارن؛ وی در این کتاب آرای فقهی مذاهب اهل سنت را مورد نقد قرار داده است. این کتاب اخیراً توسط انتشارات آستان قدس چاپ و تا به حال چهار جلد از آن منتشر شده است.
  • بدایة المجتهد و نهایة المقتصد؛ کتابی است در فقه، تألیف عالم و حکیم و فیلسوف مشهور قرن ششم ه .ق. محمدبن رشد اندلسی مالکی معروف به ابن رشد595 ـ 520 ه . ق این کتاب بارها به چاپ رسیده و در سال 1415 ه .ق. بصورت منقح و تصحیح شده در 2 جلد به تحقیق خالدالعطار توسط انتشارات دارالفکر به چاپ رسیده است.
  • )) برداشتهایی از سیرۀ امام خمینی؛ ج 5، ص 105.