آیت اللّه‌ جعفر سبحانی
امام مسأله را قاطعانه مطرح می کردند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

امام مسأله را قاطعانه مطرح می کردند

امام مسأله را قاطعانه مطرح می کردند

‏از ویژگیهای دیگر حضرت امام(ره) طرح مسائل به صورت قاطعانه بود. به این‏‎ ‎‏صورت که ما دو شیوۀ تدریس داریم؛ شیوۀ اول تدریس دیالکتیکی است. در این‏‎ ‎‏شیوه انسان با سؤال و جواب مسأله را تمام می کند. مرحوم آیت اللّه بروجردی از‏

‏این شیوه استفاده می کردند. در محضر درس ایشان، شاگردان سؤال می کردند و‏‎ ‎‏ایشان هم چیزی می گفتند. در واقع در تفهیم مسائل از شاگردان کمک می گرفتند.‏‎ ‎‏این روش، به روش سامرایی معروف بود. روش دیگر، طرح قاطعانۀ مسائل بود که‏‎ ‎‏حضرت امام از آن استفاده می کردند و در تدریس از آن پیروی می کردند. به این‏‎ ‎‏صورت که ایشان مسأله را قاطعانه مطرح می کردند، نظرات دیگران را می گفتند و‏‎ ‎‏نظر خودشان را نیز بر آن می افزودند و پس از آن به دنبال استدلال می گشتند. یعنی‏‎ ‎‏مسائل را مردد مطرح نمی کردند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) کیهان فرهنگی؛ س 6، ش 3، ص 2.