آیت اللّه‌ جعفر سبحانی
استماع اعتراضات علمی شاگردان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

استماع اعتراضات علمی شاگردان

استماع اعتراضات علمی شاگردان

‏از شیوه های قابل ستایش امام راحل، پرورش جوانان مستعد و فضلای نخبه بود که‏‎ ‎‏هر یک بعدها استوانۀ علمی و فکری شدند. یکی از شیوه های ایشان در این زمینه،‏‎ ‎‏استماع اعتراضات علمی شاگردان در هنگام درس بود. تا آنجا که گاهی درس، نظام‏‎ ‎‏و انسجام خود را از دست می داد و به حالت بحث بین دو تن درمی آمد. ایشان از‏‎ ‎‏اعتراض های شاگردان خود استقبال می کردند و درسی را که در آن اعتراضی‏‎ ‎‏نمی دیدند، به مجلس روضه تشبیه می کردند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) برداشتهایی از سیرۀ امام خمینی؛ ج 5، ص 88.