آیت اللّه‌ حسن صانعی
به شاگردان قم خودشان عقیده داشتند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

به شاگردان قم خودشان عقیده داشتند

به شاگردان قم خودشان عقیده داشتند

‏امام چون سالها در حوزۀ قم تدریس کرده بودند و عده ای را مطابق میلشان تربیت‏‎ ‎‏کرده بودند، خیلی به شاگردان قم خودشان عقیده داشتند. یک روز به امام عرض‏‎ ‎‏کردم، شاگردان شما از درس شما محرومند. ایشان فرمودند: «آنها به مقاماتی‏‎ ‎‏رسیده اند که وقتی با هم بنشینند و بحث کنند دیگر احتیاجی به من ندارند».‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان جا.