آیت اللّه‌ محمد عبایی خراسانی
با کیفیت و پرمطلب بودن درسها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

با کیفیت و پرمطلب بودن درسها

با کیفیت و پرمطلب بودن درسها

‏صفت بسیار برجسته ای که امام داشتند این بود که ابعاد تدریس ایشان از جهات‏‎ ‎‏مختلف قوی بود. از جمله پرمطلب بودن بحث به طوری که طلبه را وادار به کار‏‎ ‎‏می کردند. یک ساعت یا کمتر از یک ساعت که ایشان درس می گفتند، محتوای‏‎ ‎‏مطالب پر و غنی بود. شاید آن درس را اساتید دیگر در دو روز بیان می کردند ولی‏‎ ‎‏ایشان در وقت کم مطالب فشردۀ قوی و خوبی ذکر می کردند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) آرشیو واحد خاطرات.