آیت اللّه‌ محمد عبایی خراسانی
بعضی مباحث اصول لاطائلات است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بعضی مباحث اصول لاطائلات است

بعضی مباحث اصول لاطائلات است

‏امام در درسهایشان می گفتند بعضی از مباحث اصول مفید نیست و من شبهۀ‏‎ ‎‏شرعی می کنم. خواندن دروسی مثل این بحثهای اصولی که چه بسا حتی به درد فقه‏‎ ‎‏هم نمی خورد لاطائلات است و فایده ای ندارد. در رابطه با وجوب تهذیب اصول‏‎ ‎‏تأکید داشتند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.