آیت اللّه‌ محمد عبایی خراسانی
انتقال درس به مسجد اعظم در اثر شلوغی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

انتقال درس به مسجد اعظم در اثر شلوغی

انتقال درس به مسجد اعظم در اثر شلوغی

‏شاگردان امام در مسجد سلماسی واقعاً جا نمی شدند و کسانی که یک مقدار‏‎ ‎‏دیر می آمدند با کمال فشردگی می نشستند؛ به طوری که رعایت حرمت فاصله بین‏‎ ‎‏استاد و شاگرد نمی شد و مجبور می شدند نزدیک حضرت امام قرار بگیرند. همینطور‏‎ ‎‏بعضی ها بیرون می نشستند. پسر مرحوم آیت اللّه بروجردی، آقا محمدحسن تقاضا‏‎ ‎‏کرده بودند که آقا درسهایشان را بیاورند مسجد اعظم؛ با تقاضای ایشان که متولی‏‎ ‎‏مسجد اعظم بود حضرت امام درسشان به آنجا منتقل شد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.