آیت اللّه‌ محمد فاضل لنکرانی
مبانی اصولی امام در مقابل مبانی اصولی دیگران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مبانی اصولی امام در مقابل مبانی اصولی دیگران

مبانی اصولی امام در مقابل مبانی اصولی دیگران

‏در مسائل اصولی حضرت امام مبانی داشتند و مبانی شان در مقابل مبانی دیگران بود.‏‎ ‎‏در بحثشان مبانی دیگران را با احترام کامل مطرح می کردند و بعد انتقادها و اشکالهایی‏‎ ‎‏را دربارۀ آنها ابراز می کردند و سرانجام نوبت به طرح مبانی خودشان می رسید. این‏‎ ‎‏صحبتها سر و صدای عجیبی برپا کرده بود؛ به طوری که افراد فاضل و کسانی که به علم‏‎ ‎‏و یادگیری مسائل و پی بردن به اینکه کدام مبنا حق است، علاقه داشتند، به درس‏

‏حضرت امام بسیار گرایش پیدا کرده بودند. علاوه همه بر این نظر بودند که امام از‏‎ ‎‏نظرات ابتکاری برخوردارند. چنانکه در همان زمان بعد از درس حضرت آیت اللّه ‏‎ ‎‏بروجردی جلسه های درس حضرت امام(ره) از نظر کمیت و کیفیت افراد مورد توجه‏‎ ‎‏بود. البته باید اضافه کرد مرحوم بروجردی که مرجعیت تمام شیعیان را به عهده‏‎ ‎‏داشتند دارای جلسه های درس بسیار باشکوهی بودند. اما تمام افرادی که به طوری‏‎ ‎‏جدی به تحصیل و یادگیری مبانی و نیز آشنایی با فقه استدلالی کامل می پرداختند، در‏‎ ‎‏جلسه های درس حضرت امام خمینی(ره) شرکت می کردند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) پابه پای آفتاب؛ ج 4، ص 54.