آیت اللّه‌ محمد فاضل لنکرانی
مهمترین ویژگی درس اصول امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مهمترین ویژگی درس اصول امام

مهمترین ویژگی درس اصول امام

‏مهمترین ویژگی درس اصول حضرت امام(ره) در این بود که با مباحث به صورت‏‎ ‎‏اساسی و بنیانی برخورد می کردند و در واقع ریشه و اساس مسائل را بررسی‏‎ ‎‏می کردند. به این صورت که آیا مسأله ای که امروز رواج دارد، ریشه، اساس و مبنای‏‎ ‎‏صحیحی دارد یا از اساس قابل مناقشه است؟ به این ترتیب در خیلی از موارد در‏‎ ‎‏اساس و مبنای مسائل با دیگر عالمان برجسته مخالفت می کردند. باوجود این،‏‎ ‎‏مهمترین دورۀ اصول ایشان هفت سال طول کشید. امام نه مثل بعضیها بودند که ده‏‎ ‎‏یا دوازده سال و حتی بیشتر به اصول می پردازند، و نه مثل کسانی بودند که به اصول‏‎ ‎‏اعتقادی ندارند و آن را کنار می گذارند. ایشان حد و اندازۀ متوسطی را برای اصول‏‎ ‎‏قائل شده بودند، چرا که یک طلبه باید بالاخره یک دوره کامل اصول را بخواند،‏‎ ‎‏ولی لازم نیست که وقت و عمر خود را به مباحث غیرمفید و کم فایده بگذراند و از‏‎ ‎‏این رو باید از افراط و تفریط در علم اصول بپرهیزد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) حوزه؛ ش 32، ص 129.