آیت اللّه‌ محمد فاضل لنکرانی
حداکثر استفاده از وقت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

حداکثر استفاده از وقت

حداکثر استفاده از وقت

‏درسهای حوزه بطور معمول یک ساعت به طول می کشید، ایشان با اینکه حداکثر‏‎ ‎‏استفاده را از وقت می کردند، بیشتر از یک ساعت درس می دادند. به ویژه در درس‏‎ ‎‏فقه ایشان، خیلی اتفاق می افتاد که درس از یک ساعت تجاوز می کرد و گاه از یک‏‎ ‎‏ساعت ونیم تجاوز می کرد. در حالی که برای بسیاری از طلبه ها تصور این نکته که‏‎ ‎‏درسی به یک ساعت ونیم هم بکشد، ممکن نبود.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 127.