آیت اللّه‌ محمد فاضل لنکرانی
استفادۀ عمدۀ علمی از محضر پدر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

استفادۀ عمدۀ علمی از محضر پدر

استفادۀ عمدۀ علمی از محضر پدر

‏حاج آقا مصطفی در درس خارج آقای بروجردی ـ رحمة اللّه علیه ـ شرکت کردند و‏‎ ‎‏از محضر ایشان استفاده کردند ولی عمدۀ تلمذ ایشان چه در قم و چه در نجف از‏‎ ‎‏محضر امام امت بود. می توانم بگویم صدی هشتاد یا صدی نود استفاده های علمی‏‎ ‎‏را ایشان از محضر پدر بزرگوارشان کردند و اساتید دیگر در جلب ایشان از نظر رشد‏‎ ‎‏چندان نقش نداشتند و با اینکه دیده نشده امام امت دربارۀ خودشان یا دربارۀ‏‎ ‎‏فرزندانشان یک تعبیری که دلالت بر فضیلت آنها داشته باشد، بکنند، معذلک در‏‎ ‎‏یک مناسبتی من شنیدم که از ایشان تعبیر به دانشمند کردند، و ما می دانیم که تعبیر‏‎ ‎‏امام امت به لحاظ این نبوده که حاج آقا مصطفی فرزند ایشان بوده و شاید از این‏‎ ‎‏چنین تعبیری ابا داشتند ولی خوب مناسبت اقتضا می کرد که این فضیلت دربارۀ‏‎ ‎‏حاج آقا مصطفی ذکر بشود.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی؛ ج 3، ص 149.