آیت اللّه‌ محمدحسن قدیری
با لبخند جواب میدادند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

با لبخند جواب میدادند

با لبخند جواب می دادند

‏هیبت و عظمت امام به حدی بود که اشخاص عادی کمتر جرأت می کردند با ایشان‏‎ ‎‏زیاد صحبت کنند و یا برخلاف ادب چیزی بگویند. ولی در جلسۀ درس، وقتی یکی‏‎ ‎‏از طلاب اشکالی داشت و از ایشان می خواست بپرسد، چنان با آغوش باز و قیافۀ‏‎ ‎‏بشاش و با لبخند، سؤال کننده را تشویق می کردند و او را می پذیرفتند و سؤال او را‏‎ ‎‏گوش داده و به او جواب می دادند که شاگرد نه تنها به جواب سؤال خود می رسید،‏‎ ‎‏بلکه با کمال خوشحالی از خدمت امام مرخص می شد.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان جا.