آیت اللّه‌ محمدحسن قدیری
اینجا جای گوش کردن است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اینجا جای گوش کردن است

اینجا جای گوش کردن است

‏ویژگی ای که در برخورد آن حضرت با شاگردانشان احساس می شد، روح پاک و‏

‏درک بسیار دقیق ایشان بود. امام به راحتی افرادی را که برای تحصیل و فهم مطالب‏‎ ‎‏درسی می آمدند، از کسانی که به نیت و منظور دیگری می آمدند، تشخیص‏‎ ‎‏می دادند و با اینها برخوردهای مختلفی داشتند؛ مثلاً اگر کسی در درس اشکال‏‎ ‎‏می کرد، چنانچه به انگیزۀ فهمیدن مطلب بود، تا آخر با او همراهی می کردند و کاملاً‏‎ ‎‏مطلب را برای او تشریح می کردند. ولی اگر به انگیزه های دیگری از قبیل خودنمایی‏‎ ‎‏و غیره اشکالی می شد، برخورد می فرمودند: و گاهی با عبارتهایی مانند «اینجا جای‏‎ ‎‏گوش کردن است» یا «شما گوش کنید» و امثال آن تنبیه می کردند. به یاد می آورم‏‎ ‎‏روزی کلام یکی از بزرگان را نقل می فرمودند. کسی اشکال کرد و می خواست بگوید‏‎ ‎‏که نقل شما مطابق کلام آن شخص بزرگ نیست. امام به او فرمودند: «مطالعه کرده ای‏‎ ‎‏یا نه»؟ کسانی که متوجه شدند حضرت چه موضعی گرفته اند، همانجا تبسم کردند.‏‎ ‎‏چون اگر می گفت مطالعه نکرده ام، می فرمودند، پس چرا می گویی که نقل من مطابق‏‎ ‎‏واقع نیست. اما آن فرد این را نگفت و گفت: «مطالعه کرده ام». امام فرمودند: «پس‏‎ ‎‏اناللّه و اناالیه راجعون». ناگهان تبسم شاگردان به خنده تبدیل شد. زیرا معنای این‏‎ ‎‏کلام این بود که تو با مطالعه هم نفهمیده ای. ناگفته نماند که در درس و بحث طلبگی‏‎ ‎‏بین استادان و شاگردان اینطور برخوردها عادی بود و موجب رنجش هم نمی شد.‏‎ ‎‏بلکه گاهی موجب افتخار هم بود. مخصوصاً اگر استاد بزرگی به یکی از شاگردان‏‎ ‎‏می گفت: «از شما عجیب است» یا «از شما توقع نبود» و از این دست کلمه ها که آن را‏‎ ‎‏اشاره به فضل شاگرد می گرفتند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان جا.