آیت اللّه‌ سید جعفر کریمی
شهادت فرزند و تعطیل نشدن درس و افزایش صلابت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شهادت فرزند و تعطیل نشدن درس و افزایش صلابت

شهادت فرزند و تعطیل نشدن درس و افزایش صلابت

‏چنین فرزندی (حاج آقا مصطفی) وقتی که بیش از همه به وجودش نیاز بود، از امام‏‎ ‎‏گرفته می شود، ولی در برنامه ها و مسائلی که امام عهده دار آن بودند، یک ذره تغییر‏‎ ‎‏پیدا نمی شود. نه فقط برنامه های درسی و علمی و اجتماعی و سیاسی امام به هم‏‎ ‎‏نمی خورد، بلکه صلابت و قاطعیت امام افزونتر می شود.‏‎[1]‎

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 117.