حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر محتشمی پور
برخی شاگردان حضرت امام
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

برخی شاگردان حضرت امام

برخی شاگردان حضرت امام 

‏از جمله شاگردان برجسته حضرت امام به جز شخصیتها و مجتهدین سرشناس در‏‎ ‎‏رده بعد از مراجع، که برخی از آنان همچون آیات و حجج اسلام آیت اللّه شهید‏‎ ‎‏حاج آقا مصطفی خمینی، حاج شیخ حسن صافی اصفهانی، حاج شیخ‏‎ ‎‏محمدحسین قائینی در نجف اشرف تدریس خارج می کردند و برخی دیگر همچون‏

‏اخوان مرعشی که از مشاهیر علما و مجتهدین نجف بودند و بعضی سطوح عالیه‏‎ ‎‏فقه و اصول و فلسفه تدریس می کردند، اکثریت قریب به اتفاق شاگردان ایشان از‏‎ ‎‏فضلای خوش فکر و مبرّز حوزه علمیه نجف بودند که عبارتند از آقایان آیات و‏‎ ‎‏حجج اسلام:‏

‏     سید عباس خاتم یزدی، سید مرتضی مهری، شیخ مرتضی اشرفی شاهرودی،‏‎ ‎‏شیخ محمود محمدی یزدی، شیخ مجتبی تهرانی، شیخ احمد وحیدی یزدی، سید‏‎ ‎‏محمدعلی حسینی تهرانی، شیخ صفرعلی امینی اصفهانی، شیخ مسلم سرابی،‏‎ ‎‏شیخ محمدعلی حلیمی کاشانی، شیخ حجت اللّه کیانی، شیخ غلامرضا رضوانی،‏‎ ‎‏سیدمحمد بجنوردی، شیخ حسین راستی کاشانی، شیخ هادی معرفت،‏‎ ‎‏شیخ محمدحسن قدیری اصفهانی، دکتر شیخ محمد صادقی تهرانی، سیدمجتبی‏‎ ‎‏رودباری، شیخ عبداللّه خائفی، سید... میرعبدالعظیمی، شیخ محمود قوچانی،‏‎ ‎‏شیخ مرتضی فاضل اصفهانی، شیخ محمدعلی علیپور(راضی زاده)، مرحوم‏‎ ‎‏سیدکمال موسوی شیرازی، مرحوم شیخ اصغر طاهری کنی، شیخ محمد حکیمی،‏‎ ‎‏شیخ عباسعلی عمیدزنجانی، شیخ حسین انصاری نیشابوری، شیخ محمدفاضل‏‎ ‎‏مازندرانی، شیخ حسن فاضل افغانی، شیخ... محقق افغانی، شیخ... مسلمی کاشانی،‏‎ ‎‏شیخ روح اللّه شاه آبادی، شیخ نصراللّه شاه آبادی، مرحوم شیخ احمد معصومی،‏‎ ‎‏شیخ محمد غروی کرمانی، شیخ محمدرضا بروجردی، مرحوم شیخ غلامرضا‏‎ ‎‏جماعتی، سیدجعفر کریمی مازندرانی، شیخ هادی زمانی همدانی، شیخ محمدعلی‏‎ ‎‏رحمانی همدانی، سیدهاشم دستغیب، سیدمحمود هاشمی شاهرودی، شیخ حسن‏‎ ‎‏مهاجر(یزدی زاده)، شیخ محمد کریمی تهرانی، سیدمنیرالدین شیرازی، شیخ هادی‏‎ ‎‏مقدس یزدی، شیخ جعفر نائینی، شیخ عباس نائینی، سیدعلیرضا حیدری یزدی،‏‎ ‎‏سیداسداللّه میبدی و دهها نفر از علما و طلاب فاضل دیگر. افزون بر اینها برخی‏‎ ‎‏دوستان و یاران حضرت امام نیز با عنوان «روحانیون مبارز خارج کشور نجف‏‎ ‎‏اشرف» فعالیت می کردند. اسامی آنها که در زمرۀ شاگردان خوب امام بودند به شرح‏‎ ‎‏زیر است:‏


‏     شیخ محمدرضا رحمت، شیخ اسماعیل فردوسی پور، شیخ محمدرضا ناصری،‏‎ ‎‏سیدهادی موسوی، سیدمحمود دعایی، سیدحمید روحانی، شیخ سیف اللّه ‏‎ ‎‏قاسمپور، شیخ مرتضی نیکنام، شیخ حسن ثقفی، سیدباقر موسوی، شیخ ابراهیم‏‎ ‎‏فاضل، سیدعلی اکبر محتشمی، سیدمحمد سجادی، سیدرضا برقعی، شیخ محمد‏‎ ‎‏طاووسی، شیخ محمدحسین شریعتی، شهید شیخ محمد منتظری و مرحوم‏‎ ‎‏شیخ محمدحسین املایی.‏‎[1]‎

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 504 505.