آیت اللّه‌ سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی
مسائل اصول عرفی است
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مسائل اصول عرفی است

مسائل اصول عرفی است

‏ایشان مباحث اصول را با مباحث پیچیدۀ فلسفه درهم نمی آمیختند. زیرا معتقد‏‎ ‎‏بودند قسمت عمدۀ مسائل اصولی، عرفی است و باید از دیدگاه عرفی بررسی‏‎ ‎‏شود، و با فلسفه، که مسائلش با دقتهای عقلی همراه است، سازگاری ندارد. این کار،‏‎ ‎‏برای کسی که خود فیلسوف و مسلط بر مبانی فلسفی است، کار آسانی نیست.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 55.